PKN
Protestantse Gemeente Volendam
 
Beleidsplan Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2020-2022 Protestantse Gemeente Volendam
 
Het vorige beleidsplan GEMEENTE/LEVEN EN WERKEN is achterhaald.
Redenen om een nieuw beleidsplan op te stellen zijn:
-duidelijkheid verschaffen aan de leden van de gemeente over de situatie, waarin de gemeente verkeert en de wijze, waarop het kerkbestuur hiermee omgaat,
-voldoen aan de eisen, die een ANBI-erkenning vraagt,
-verantwoording afleggen en steun vragen van de toezichthoudende organen van de PKN.
-het hebben van een basisdocument in het overleg met derden.

Algemene gegevens
Per 1-1-2020 heeft de gemeente 152 leden, vrijwel allen ouder dan 60 jaar
Elke zondag en op Hemelvaartsdag wordt om 11 uur in het Stolphoevekerkje de eredienst gehouden. Deze wordt doorgaans bezocht door 10-20 mensen van binnen en buiten de gemeente, soms oplopend tot 30 aanwezigen. De gemeente heeft geen eigen predikant, maar vraagt voorgangers van buiten. In 2019 waren dit 16 verschillende personen.
In elke dienst is een organist aanwezig.

Het kerkbestuur bestaat uit 4 leden en wordt versterkt met een vertegenwoordiger van de Classis NH. Het vergadert ten minste 6x per jaar.

De gemeente wordt door de PG Edam ondersteund op het gebeid van
-ledenadministratie,
-financiële administratie,
-archiefbeheer.
De gemeentes Edam en Volendam hebben een gezamenlijke Diaconie, met wel voor beide gemeentes een eigen begroting en rekening.

De financiële situatie is in die zin zorgwekkend dat reeds enige jaren de uitgaven aanzienlijk groter zijn dan de inkomsten. Het jaarlijks tekort komt ten laste van de reserve. Bij de diaconie zijn uitgaven en inkomsten in evenwicht.

De gemeente is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Edam-Volendam en heeft een eigen pagina in het Venster, het gezamenlijke maandblad blad van deze kerken.

De kerk is aangewezen als trouwlocatie en wordt ook gebruikt voor uitvaartbijeenkomsten, concerten en lezingen.

Activiteitenplan
Het regelen van diensten, met de muzikale begeleiding, kan vooralsnog worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor pastoraal, diaconaal en vertegenwoordigend werk.

Toevoeging 1-10-2021
Stichting Oud Hollandse Kerken.
Het kerkgebouw is per 1 oktober 2021 overgedragen aan Stichting Oud Hollandse Kerken. Deze stichting verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert monumentale kerkgebouwen en neemt daartoe het eigendom en het beheer van de oorspronkelijke eigenaren over. Het uitgangspunt bij de verwerving is dat de kerkelijke monumenten een bijzondere, historische, architectonische of landschappelijke waarde vertegenwoordigen. De stichting wordt gedragen door donateurs en vrijwilligers.
 
Het Kerkbestuur van de PG Volendam
Vastgesteld in de vergadering op 10 januari 2020
terug
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 11.00 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 25-06-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-07-2023 om 11.00 uur
meer details

Koffiedrinken
datum en tijdstip 23-07-2023 om 11.00 uur
meer details

 
Stolphoevekerkje
Burg. Kolfschotenplein 1
Volendam
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.